پرینتر های ۴ بعدی

پرینتر های ۴ بعدی

ساخت پرینتر های ۴ بعدی یکی از اخباری بود که توسط دانشمندان در دویست و پنجاه و پنجمین نشست نمایشگاه انجمن آمریکایی شیمی(ACS)   مطرح شد. قابلیت عجیب و خاص این…